Kategória: Egyéb

Tiszaburai telephelyen tanító pedagógusaink

10.T és 12.T osztályokban felnőtt gimnáziumi oktatásban részt vevő pedagógusok:
Baloghné Horváth Judit  földrajz-történelem szakos tanár
Dienes Edit Teréz (osztályfőnök) magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakos tanár
  Harsányi Orsolya angol szakos tanár
  Herceg Erzsébet történelem szakos tanár (óraadó)
Szűcs Lóránt matematika, fizika, informatika szakos tanár
 

IT 4.0

Robotika versenyen jártunk

2020.02.24-én részt vettünk a Szolnoki Szakképzési Centrum által szervezett II. SZOLMUSZ LEGO DAY robotprogramozó versenyen. A megmérettetésre Nyíregyházától Sopronig az ország minden tájáról érkeztek háromfős csapatok. A feladatok megoldására, vagyis a robot megépítésére és az akadálypályán való végighaladásnak megfelelő program elkészítésére négy óra állt rendelkezésre.

Csapatunk a BMP nevet viselte, és rövid programozói múltja ellenére is szépen szerepelt: a tizenkettedik helyet szerezte meg a harminckettőből. Tagjai: Faragó Máté (11.A), Perjési Bálint (11.A) és Szelekovszky István Attila (10.A). Felkészítő tanár: Papp János.

További képek és videók:

A verseny hivatalos oldala

A Szolnok TV beszámolója

A www.szoljon.hu cikke

 

Robotika szakkör a Nagy László Középiskolában

A Karcagi SzC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2019/20-as tanévtől kezdődően új szabadidős tevékenységet kínál diákjai számára. Az iskola pályázati úton hat Lego Mindstorms EV3 alap (45544) oktatócsomaggal, és két kiegészítő (45560) csomaggal gazdagodott, melyek felhasználásával az érdeklődő tanulók délutáni szakkör keretében betekintést nyernek a robotika és a programozás világába.
A foglalkozások minden kedden és csütörtökön, két-két tanítási óra hosszban zajlanak.

Az apró alkotóelemek összeépítése közben játszva fejlődik a diákok kézügyessége, logikája és térlátása, a programozás pedig az algoritmikus gondolkodás és problémamegoldó képesség növelésében kulcsfontosságú. Így a későbbiekben a tanulás, a reál tárgyak elsajátítása is könnyebb lesz.

Az első foglalkozáson 3-4 fős csoportokban megépítettünk egy-egy robotot.

Életképek az építésről

 

A második szakköri alkalmon elkészültek az első programok. Ehhez a Lego Mindstorms EV3 Home Edition ingyenes programfejlesztői környezetet használtuk, melynek legfrissebb verziója letölthető innen:

https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-ev3/software

A programozáshoz magyar nyelvű szakirodalom elérhető például az alábbi hivatkozásokon:

http://www.hdidakt.hu/adat/dw_anyagok/dw_74.pdf

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/wp-content/uploads/2018/12/legomindstorms_szakkorianyag.pdf

Első lépésként a szervomotorok vezérlését ismertük meg. Az egyenes vonalú mozgás mellett többféle íven kanyarodtak, fordultak, a foglalkozás végére pedig már összetett mozgásokat is végrehajtottak a robotok.

Az első programok születése

 

A harmadik alkalommal átismételtük a két motor egyidejű működtetésével kapcsolatos tudnivalókat, majd különféle összetett alakzatok bejárására programoztuk eszközeinket. Az eredményeket az alábbi videó mutatja.

A negyedik foglalkozáson elkezdtünk ismerkedni a szenzorokkal.

Az ötödik szakköri délutánon elmélyítettük ismereteinket a giroszenzorral segített kanyarodások témakörében, és kipróbáltuk a ciklusokat. Így már az összetettebb, szabályos alakzatok bejárását is rövid, tömör programokkal tudjuk megvalósítani.

 

Nemrég iskolánkban forgatott a Szolnok TV. Ebből az alkalomból kipróbáltuk az ultrahangos távolságérzékelőt.

 

A hetedik foglalkozáson megismerkedtünk a paraméterátadással és a változók használatával.

Az általános iskolások a nyílt napon vettek részt először szakkörünkön. Nagyon ügyesek voltak, az óra végére sok szép robot épült, melyek közül néhányat még egy-egy saját készítésű programmal is kipróbáltunk.

Robotika a nyílt napon

 

A kilencedik szakkör némi építéssel indult. Felszereltük a nyílt napon a vendégeink által megépített alaprobotokra az ütközésérzékelőt, a giroszenzort, az ultrahangos távolságérzékelőt, illetve a fény- és színérzékelőt. Utóbbi használatával hamarosan megismerkedünk, de előtte még megnéztük, hogyan vágták át a robotok a szalagot Szolnokon, illetve elkezdtük a múlt óráról megmaradt feladatok megoldását.

 

Februárban eddig a következőkkel foglalkoztunk:

 1. Kipróbáltuk, hogyan lehet a tégla kijelzőjét programozni, és készítettünk fényújságot is.
 2. Megnéztük, hogyan működik a vonalkövetés és iránytartás.
 3. Továbbfejlesztettük a vonalkövetést követési távolság megtartása funkcióval.
 4. Írtunk programot, mellyel a robot az előtte levő tárgy távolságától függően egyenletesen lassul.
 5. Megkerestük a robothoz legközelebb elhelyezett tárgyat.
 6. Összefoglaltuk a változók használatára vonatkozó ismereteinket.
 7. Megismerkedtünk a tömbökkel és a véletlenszám-generálással.
 8. Kipróbáltuk a tégla gombjainak használatát, a stoppert és a fájlkezelést.
 9. Megnéztük, hogyan lehet pontosabban vonalat követni.
 10. A vonalkövetés különbségképző elve alapján adott távolságot is tartott a robot.
 11. Távolság és irány mérésével áthaladtunk két közeli tárgy között.

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (a kunhegyesi középiskola) az alábbi tanulmányi területekre fogad még jelentkezéseket a rendkívüli felvételi eljárás keretében:

gimnáziumi képzés:

 • 3301 négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés (katonai, illetve pénzügyi orientációval),

szakközépiskolai képzés (a 9-11. szakképző évfolyamokon felkészítés egy szakképesítés szakmai vizsgájára, majd a sikeres szakmai vizsga után választható az érettségi vizsgára történő 2 éves felkészítés a 12. és 13. évfolyamokon):

gépészet szakmacsoport:

 • 3306 épület- és szerkezetlakatos,
 • 3307 hegesztő,

építészet szakmacsoport:

 • 3309 festő, mázoló, tapétázó,
 • 3310 kőműves,

faipar szakmacsoport:

 • 3311 asztalos,

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:

 • 3312 eladó,

vendéglátás-turisztika szakmacsoport:

 • 3313 cukrász,
 • 3314 pincér,
 • 3315 szakács.

Szeretettel várjuk a 2019. június 20-i és 21-i beiratkozásunkon (illetve előzetes egyeztetésre munkanapokon más időpontban is) azokat a leendő tanulóinkat is, akik annak ellenére, hogy a középiskolai felvételi eljárás első körében egy másik középiskolába nyertek felvételt, mégis iskolánkban szeretnék megkezdeni a gimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányaikat. A tanuló iskolánkba történt beiratkozásáról (ebben az esetben) hivatalosan értesítjük azt az iskolát, amely a tanulót a felvételi eljárás első körében felvette.

Alapítványaink

 

Tisztelt Szülők, Támogatók!

Közérdekű alapítványaink létrehozása az iskola tanulóinak érdekét szolgálja.  Az alapítványok nem jövedelemszerző, illetve vagyongyarapító jellegűek, hanem a köz érdekében álló nemes célokat szolgálnak. Adójuk 1%-val támogathatják iskolánk munkáját és tanulóinkat.

 

Iskolánkban működő alapítványok, szervezetek:

 

PRO SCOLA Nagy László Alapítvány
Adószáma: 18823112-1-16
Célja: Tehetséges tanulóink eredményeinek elismerése, támogatása.

 

 Nagy László Gimnázium Diáksport Egyesület
Adószáma: 19227650-1-16
Célja: Iskolánk sporttevékenységének támogatása, sporteszközök biztosítása.

 

Iskolánkat támogató alapítvány:

 

 A Szakképzésért Alapítvány
Adószáma: 18827824-1-16
Célja: Költségvetésből nem finanszírozható eszközök, anyagok beszerzéséhez pénzügyi alap megteremtése.

 

Köszönjük, hogy ebben az évben is támogatták adójuk 1%-val iskolánk alapítványait, egyesületeit!

Főállású pedagógusaink

 

Metzinger Ferenc igazgató, informatika szakos tanár, műszaki tanár
Dr. Pénzes István  közismereti
igazgatóhelyettes
  Kelemen József  szakképzési
igazgatóhelyettes, gépészmérnök tanár
  Szatmári Zoltán gyakorlati oktatásvezető, asztalos szakoktató
  Ács Attila gépész szakoktató
Apostol Anita  német nyelvtanár
Baloghné Horváth Judit  földrajz-történelem szakos tanár
  Bencsik János  gépészmérnök, mérnöktanár
Bodzásné Metzinger Ágnes  (GYES fizetés nélküli szabadság) gyógypedagógus
Csató Lászlóné  ifjúságvédelmi felelős, egészségtan tanár
Dienes Edit Teréz  magyar nyelv és irodalom – könyvtár szakos tanár
  Dr. Cserniczkyné Katona Erika  közgazdász tanár
  Erdei Barna  asztalos szakoktató
Fehér Judit  biológia-testnevelés szakos tanár
  Gálné Szabó Györgyi Diána  pincér szakoktató
  Gőbelné Rezes Erzsébet történelem tanár, orosz- német nyelvtanár
Hajnalné Barcsai Nikoletta angol szakos tanár (gyakornok)
  Harsányi Orsolya angol szakos tanár
  Herceg Natália angol szakos tanár
Hubai Erzsébet Erika  szakács szakoktató
Jákó Mária  pedagógia szakos bölcsész
   Jámbor Dóra  (GYES fizetés nélküli szabadság) angol nyelvtanár
 Kiss János  testnevelő tanár (gyakornok)
   Komáromi Róbert  asztalos szakoktató
   Kun Miklós kőműves szakoktató
   Lendvay Dezső fizika-technika szakos tanár
  Máté Katalin pincér-szakács szakoktató
 Molnár Dávid történelem szakos tanár
Molnár János Pálné földrajz és háztartás-ökonómia, életvitel szakos tanár, pincér szakoktató
Munkácsy Marianna  vegyész, matematika-kémia szakos tanár
Nagyné Molnár Erzsébet testnevelés-matematika szakos tanár
  Páldi Csaba Zsolt festő szakoktató
  Papp János László informatika tanár
  Répászkyné Bene Katalin cukrász szakoktató
Rostásné Horváth Alexandra Franciska közgazdász tanár (gyakornok)
  Sós János testnevelő tanár
Sőtiné Kovács Katalin vendéglátóipari üzemgazdász
Szűcs Lóránt matematika, fizika, informatika szakos tanár
  Tremlné Bánhalmi Eszter informatika szakos tanár
  Turi Elek asztalos szakoktató
  Veresné Nagy Margit szakoktató