Kategória: Beiskolázás

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

A Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (a kunhegyesi középiskola) az alábbi tanulmányi területekre fogad még jelentkezéseket a rendkívüli felvételi eljárás keretében:

gimnáziumi képzés:

  • 3301 négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzés (katonai, illetve pénzügyi orientációval),

szakközépiskolai képzés (a 9-11. szakképző évfolyamokon felkészítés egy szakképesítés szakmai vizsgájára, majd a sikeres szakmai vizsga után választható az érettségi vizsgára történő 2 éves felkészítés a 12. és 13. évfolyamokon):

gépészet szakmacsoport:

  • 3306 épület- és szerkezetlakatos,
  • 3307 hegesztő,

építészet szakmacsoport:

  • 3309 festő, mázoló, tapétázó,
  • 3310 kőműves,

faipar szakmacsoport:

  • 3311 asztalos,

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:

  • 3312 eladó,

vendéglátás-turisztika szakmacsoport:

  • 3313 cukrász,
  • 3314 pincér,
  • 3315 szakács.

Szeretettel várjuk a 2019. június 20-i és 21-i beiratkozásunkon (illetve előzetes egyeztetésre munkanapokon más időpontban is) azokat a leendő tanulóinkat is, akik annak ellenére, hogy a középiskolai felvételi eljárás első körében egy másik középiskolába nyertek felvételt, mégis iskolánkban szeretnék megkezdeni a gimnáziumi, vagy szakközépiskolai tanulmányaikat. A tanuló iskolánkba történt beiratkozásáról (ebben az esetben) hivatalosan értesítjük azt az iskolát, amely a tanulót a felvételi eljárás első körében felvette.

Részletes tájékoztató a szakgimnázium képzési struktúrájáról

A 9-12. évfolyamon közismereti oktatással párhuzamosan ágazati szakképzés is folyik.

A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló, a képzési ágazatának megfelelő ágazati, ill. ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

A 12. év végén négy kötelező közismereti tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv), és egy, az ágazatnak megfelelő szakmai előkészítő tantárgyból képesítő érettségi vizsgát tesznek a diákok.

A sikeres érettségi bizonyítványba az ágazatnak megfelelő szakképesítés is beírásra kerül.

A megszerzett érettségi bizonyítvány a nemzeti köznevelési törvény idevonatkozó jogszabálya szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint a szakképesítésnek megfelelő munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

Amennyiben a végzett fiatal nem akar tovább tanulni és munkát vállal, a szakgimnáziumi bizonyítvány megkönnyíti az elhelyezkedés lehetőségét, hiszen érettségivel és szakmával is rendelkezik.

Ha nem a felsőfokú oktatásban szeretne továbbhaladni, de megkezdett tanulmányait folytatni kívánja, akkor erre az iskolában a 13. évfolyamon van lehetősége. Ez az évfolyam a szakképesítés specifikus évfolyama, csak szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tantárgyak vannak, és szakmai vizsgával zárul.

Sikeres szakmai vizsga esetén technikusi szintű, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő – a képzési kimenetre meghirdetett – szakmai bizonyítvány kerül kiállításra.

 

A szakgimnáziumban oktatott képzések és szakmák rövid ismertetője

 

(tovább…)