T.E.I.S.

T.E.I.S
önkéntesség – személyiségfejlesztés- diáksport

Iskolánkban mindig is kedvelt délutáni elfoglaltság volt a diákok számára a sportolás. Diáksport Egyesületünk több szakágban is kínál edzési lehetőséget a csapatsportokon át a szabadidősportokig. Szívesen járnak edzésre a diákok.

Erre a lelkesedésre alapozva a gimnázium testnevelő tanárai az elmúlt tanévben pályáztak a T.E.I.S. (A diáksport önkéntességi mozgalom) részvételi lehetőségére. Nyertes pályázóként elsők között próbálhatjuk ki a diákönkéntességre épülő diáksport önkéntességi szolgáltatási rendszer kialakítását és működését.

A program célja biztosítani egy alulról építkező önkéntes iskolai sport- és szabadidő szervezést szolgáló rendszer létrehozását, ezáltal kontrollált és játékos közegben támogatva a szociális kompetenciák erősítését, az egészségmagatartás formálását és a szociális integrációt.

Egyszerűen ez annyit jelent, hogy a diákok egymás számára szerveznek önkéntes részvétel alapján sportolási, mozgási lehetőséget biztosító rendezvényeket. A vidám hangulatú közös élmények teret adnak a személyiségfejlesztésnek, lehetőséget biztosítanak a versenyképességre, önmegvalósításra és a szociális beilleszkedésre érzékeny ismeretek, készségek és attitűdök elsajátítására, a testi és lelki fejlődésre, barátságok szövődésére és megerősítésére.

Az önkéntes csoportok kialakításakor kiemelten előtérbe helyezzük a hátrányos helyzetű, a különböző szociokulturális háttérrel rendelkező, a különböző nemű és etnikai hovatartozású diákok megszólítását.

A TE IS Program célja, hogy a csatlakozó iskolákban a közös testmozgással, egymást építő közösségek alakuljanak ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. Mozgásprogramunk lényege, hogy a szabadidős tevékenységek szervezése ‒ és ezen aktivitások fenntartása ‒ a köznevelési intézményekben az ott tanuló diákok számára a bevonásukon keresztül valósuljon meg.
A pályázatban 2 mentor tanár Nagyné Molnár Erzsébet, Fazekasné Gál Erzsébet és 10 önkéntes diák fog tevékenykedni. Jelenleg a diákok toborozása zajlik.
A pályázatban résztvevő iskolákat sporteszközcsomaggal, táblagépekkel, televíziókkal és anyagi támogatással segítik a programok megvalósításban a TÁMOP 3.1.13. pályázat keretén belül.

Nagyné Molnár Erzsébet
Testnevelő- T.E.I.S. mentortanár