TIOP

Tanulói laptop program a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-1.1.1-09/1-2010-0167 azonosítószámú pályázata keretében 2010. augusztus 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium két feladatellátási helyén (a tiszafüredi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolával történő együttműködésben) elindul a tanulói laptop program megvalósítása. A program a módszertani, pedagógiai fejlesztések eszközrendszerének biztosításával szervesen kapcsolódik a 2009/2010-es tanévben végrehajtott TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben megnevezésű pályázati tevékenységhez.

A tanulói laptop program keretében az iskola középiskolai feladatellátási helye számára összesen 31 db a tanítási-tanulási folyamatban használható számítógépes-informatikai (IKT) eszköz valamint 3 db 10 férőhelyes, a tanulói laptopok biztonságos elhelyezésére és töltésére alkalmas mobil tároló szekrény kerül beszerzésre, összességében 3549000 Ft tervezett értékben. A beszerzésre tervezett számítógépes-informatikai eszközök: 28 db a szükséges szoftverekkel ellátott tanulói és egy tanári laptop, 1-1 db WiFi Access Point (vezeték nélküli hálózati hozzáférési pont) és WiFi router (vezeték nélküli útválasztó). A szakiskolai feladatellátási hely részére 76 db IKT eszköz (69 db tanulói és 3 db tanári laptop, 3 db WiFi Access Point és 1 db WiFi router) valamint 7 db tároló szekrény vásárlására nyílik lehetőség 8688100 Ft tervezett értékben.

A pályázat során beszerezhető eszközök lehetővé teszik, hogy az informatika szaktantermekben tartott informatika és számítástechnika órák mellett további tantermekben, más tantárgyak (pl. matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret) ismeretanyagának a feldolgozása is megszervezhető legyen úgy, hogy minden tanuló külön-külön, önállóan dolgozhasson egy-egy Internet hozzáférésű számítógépen. Egyidőben az iskola egy középiskolai és három szakiskolai osztályának a tanulói vehetnek majd részt az ismeretanyag feldolgozásában a tanulói laptop program keretében beszerzésre kerülő informatikai eszközök használatával.

Az új eszközök alkalmazása új lehetőségeket teremt a tananyag és a tanulói érdeklődés kapcsolódási pontjainak a feltérképezésére, nevelő-oktató tevékenységünknek a tanulók közvetlen (a feldolgozandó ismeretanyag elemeire irányuló) érdeklődésére történő alapozására, valamint a kooperatív tanulási technikák és az egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazására. A laptopok használata megkönnyíti a rövid (1-3 tanítási órára kiterjedő) tantárgyi projektek, valamint a hosszabb, három hetet is meghaladó időtartamú tematikus projektek megvalósítását is.

Dr. Pénzes István projektmenedzser