ECDL vizsgaközpont

Szerezzen nálunk ECDL bizonyítványt!

A Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 2004. júliusa óta vizsgaközpont. Azóta több, mint 500 vizsgázót regisztráltunk. Tanulóink felkészítése tanórai keretek között történik.

A 21. századi munkaerőpiac alapvető elvárása a digitális írástudás. Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Mi az ECDL?
ECDL – Európai Számítógép-használói Jogosítvány

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás a számítástechnikában is megköveteli a felzárkózást. Ezt szolgálja a világ 146 országában elfogadott ECDL bizonyítvány is. Az oktatás és vizsgáztatás a vizsgaközpontokban, egységes követelmények szerint történik, irányítója a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

Ha még nem győztük meg, további előnyökről tájékozódhat az ECDL honlapján.

Az iskolánkban meghirdetett vizsgaidőpontok itt olvashatók, illetve a www.ecdl.hu oldalon a Vizsgaidőpontok menüpont alatt!

2013. októberétől ajánlott modulként választható az IT Biztonság modul és E-hitelesítés modul is. Mindkét modul vizsgáztatására akkreditált vizsgaközpont vagyunk.

 

 

Kedves Vizsgázók!

2013. október 15-től jelentős tartalmi változások történtek az ECDL vizsgarendszerben. Az új rendszerben kiadott bizonyítványok az ECDL Standard és ECDL Base.

ECDL Standard bizonyítvány:
7 modulból kell sikeres vizsgát tenni.

 ECDL Standard (4+3 modul)

Kötelező

Választható

Számítógépes alapismeretek

Adatbázis-kezelés

Szövegszerkesztés

Prezentáció

Táblázatkezelés

IT biztonság

Online alapismeretek

E-hitelesség/e-aláírás

 

Képszerkesztés

 

Webszerkesztés

Vizsgázni csak vizsgakártya birtokában lehet. A vizsgakártya díja magában foglalja a regisztráció díját is. A vizsgakártya az első vizsga napjától számított három évig, diákoknak négy évig érvényes. Vizsgakártyát váltani a vizsgaközpontokban lehet.

A vizsgakártya díja: felnőtteknek 7.500 Ft, diákoknak 5.500 Ft
A vizsgadíj modulonként: felnőtteknek 2.000 Ft, diákoknak 1.500 Ft

A vizsga nem tanfolyamköteles, egyéni felkészüléssel is lehet vizsgázni.

Vizsgaközpontunkban letehető választható vizsgák:
Adatbázis-kezelés; Prezentáció;
IT biztonság; E-hitelesség/e-aláírás

 

ECDL Base bizonyítvány:
4 modulból kell sikeres vizsgát tenni.

ECDL Base (3+1 modul)

Kötelező

Választható

Számítógépes alapismeretek

Adatbázis-kezelés

Szövegszerkesztés

Prezentáció

Online alapismeretek

IT biztonság

 

E-hitelesség/e-aláírás

 

Képszerkesztés

 

Webszerkesztés

 

Táblázatkezelés

 Azoknak ajánlott, akiknek munkájához nincs szükség bonyolult táblázatok, adatsorok készítésére, de a számítógép gyakorlott kezelésére, a szövegszerkesztésre és az Internet használatára igen.  A három kötelező modulon kívül szabadon választható még egy modul, és a négy modulból tett sikeres vizsga után kapják meg a hallgatók az ECDL Base bizonyítványt.
Az ECDL Base bizonyítvány természetesen kiegészíthető ECDL Standard bizonyítványra, ha később további három modulból is sikeres vizsgát tesznek.
Vizsgázni csak vizsgakártya birtokában lehet.

A vizsgakártya díja: felnőtteknek 6.000 Ft, diákoknak 4.500 Ft
A vizsgadíj modulonként: felnőtteknek 2.000 Ft, diákoknak 1.500 Ft

A vizsgakártya díja magában foglalja a regisztráció díját is. A vizsgakártya az első vizsga napjától számított három évig , tanulók esetén négy évig érvényes.

Vizsgaközpontunkban letehető választható vizsgák:
Adatbázis-kezelés; Táblázatkezelés; Prezentáció;
IT biztonság; E-hitelesség/e-aláírás

 

A MODULOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

 

 

 1.        MEGÚJULÓ MODULOK

1.1.      Az IKT alapismeretek és az Operációs rendszerek modulok egyesítéséből új modul lesz, a neve: Számítógépes alapismeretek (Computer Essentials). A korábbi IKT alapismeretek és Operációs rendszerek modul megszűnik.

A mindkét modul tartalmát magában foglaló új modul inkább gyakorlati jellegű lesz és az operációs rendszerek használatára épül, elméletből a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

Fontos tudnivalók a modulösszevonás kapcsán:

·          Az a vizsgázó, aki 2013. október 15-ig teljesíti az Operációs rendszerek  vizsgát, annak a bizonyítványában október 15. után azt jóváírjuk, Számítógépes alapismeretek néven.

·          Az a vizsgázó, aki 2013. október 15-ig teljesíti az Operációs rendszerek ÉS IKT alapismeretek vizsgát is, azonban egyéb, a bizonyítványhoz szükséges  modulokat csak ezen időpont után teljesít, annak a bizonyítványában csak 6 modul neve lesz ugyan kipipálva, azonban a Számítógépes alapismeretek modul neve alatt jelölve van, hogy ez két korábbi modul összevonása. Az új ECDL Standard bizonyítvány tehát ebben az esetben is hét sikeres modulvizsgát igazol.

·          Annak a vizsgázónak, aki 2013. október 15-ig az IKT alapismeretek vizsgát teljesíti, de az Operációs rendszerek vizsgát nem, az IKT alapismeretek vizsgája október 15. után „elveszik”, helyette vizsgát kell tenni a Számítógépes alapismeretek modulból.

1.2.      Új nevet kap és frissül az Internet és kommunikáció modul. A modul új neve: Online alapismeretek (Online Essentials). A modul tartalmi követelményei nem módosulnak, „csupán” a vizsgafeladatok frissülnek. Az október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel majd, akkor is, ha a vizsga még október 15. előtt történt

1.3.      Ugyancsak frissül tartalmában és új nevet kap a Webkezdő modul. Az új név október 15-től: Webszerkesztés (Web Editing). Az október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel majd, akkor is, ha a vizsga még október 15. előtt történt. A modulhoz új vizsgafeladatok tartoznak: a képzések és vizsgák ütemezésénél kérjük, vegyék figyelembe a követelmények/vizsgafeladatok változását.  

1.4.      Változatlan követelményekkel, de megújított vizsgafeladatokkal szerepel a Szövegszerkesztés és a Táblázatkezelés modul is.

1.5.      Valamennyi, fentiekben nem említett modul (Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, ECDL Advanced modulok, a látássérültek részére lehetőséget nyújtó Képernyőolvasás és karakterfelismerés, valamint a CAD) egyelőre változatlan formában élnek tovább.

2.        ÚJ MODULOK

2.1.       IT Biztonság – Az ECDL Standard vagy Base tanúsítványokhoz egyaránt választható új modul, amely az erre külön akkreditált ECDL vizsgaközpontoknál lesz elérhető 2013. október 15-től.
Intézményünk erre a modulra akkreditált vizsgaközpont.

2.2.      Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul – 2013. október 15-től az ECDL Standard vagy Base tanúsítványokhoz egyaránt választható modul.
Intézményünk erre a modulra akkreditált vizsgaközpont.

 

 

Iskolánk folyamatosan szervez ECDL felkészítést és vizsgákat.

ECDL Base tanfolyam:

Óraszám: 88 óra
Modulok:

  • Számítógépes alapismeretek (24 óra)
  • Szövegszerkesztés (20 óra)
  • Online alapismeretek (20 óra)
  • Táblázatkezelés (24 óra)

Részletekről érdeklődni, regisztrálni az iskola titkárságán lehet!
Telefon: 59/530-149; 59/530-150

                 Lendvay Dezső
             ECDL kapcsolattartó

Az ECDL vizsgaközpont alapító okirata