Közzétételi lista

Közzétételi lista

229/2012. (VIII.28.) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 23. § kötelezi az intézményeket az ún. közzétételi lista megjelentetésére. A közoktatási intézmények az eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (a személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról az nyilvánosságot tájékoztatni kötelesek. A fentiek értelmében indokolt, hogy ezen adatok az intézmény honlapján elérhetők legyenek.

Iskolánk közzétételi listája:

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
  Az iskola felvételi tájékoztatója a BEISKOLÁZÁS főmenüben található, melyet
  minden év októberében az intézmény frissít.
 2. A beiratkozásra meghatározott idő: 2020. június 22–24. , a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
  Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzat
 4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai,
 5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
  tagintézményünkre vonatkozóan a honlapunk Dokumentumok menüpontjában.
 6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 7. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
  A  Szakképzési Centrumra vonatkozó felsorolt dokumentumok megtalálhatók a Centrum honlapján, tagintézményünkre vonatkozóan a honlapunk Dokumentumok menüpontjában.
 8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  Intézményi Összefoglaló OKM2008
  Intézményi Összefoglaló OKM2009
  Intézményi Összefoglaló OKM2010
  Intézményi Összefoglaló OKM2011
  Intézményi Összefoglaló OKM2012
  Intézményi Összefoglaló OKM2013
  – Intezmenyi Összefoglaló OKM2014
  – Intézményi Összefoglaló OKM2015
  – Telephelyi Összefoglaló 203040_4_OKM2016
  – Telephelyi Összefoglaló_203040_5_OKM2016
  – TelephelyiOsszefoglalo_203040_4_OKM2017
  – TelephelyiAllapot_203040_4_OKM2017
  – TelephelyiOsszefoglalo_203040_5_OKM2017
  – TelephelyiAllapot_203040_5_OKM2017
 11. (004 telephely) A tanulók le-és kimaradásával évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
  (005 telephely) A tanulók le-és kimaradásával évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
 12. Az érettségi vizsgák átlageredményei 2014-2018
 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
  Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
 14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 16. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Kollégium (a feladatellátás szünetel)

1.A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2. Szabadidős foglalkozások köre

3. Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

4. Kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám