Közösségi szolgálat

Kedves Diákok!

Mint tudjátok, a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákoknak kötelező 50 órás közösségi szolgálatot teljesíteni az érettségi vizsgabizonyítvány megszerzéséig.

Az alábbiakban az Iskolai Közösségi Szolgálattal (IKSZ) és annak teljesítésével kapcsolatban olvashattok néhány fontos információt.

• A tanulóknak lehetőség szerint három tanévre arányosan elosztva (9–11. évfolyamon),  kellene teljesíteni az ötvenórás közösségi szolgálatot, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
• Az IKSZ teljesítése során egy órán hatvan percet értünk. A közösségi szolgálati időbe a helyszínre történő utazási idő nem számítható be. A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység.
Az önkéntes életkorától függő feltételek:
Figyelembe kell venni, hogy
a 16. életévét be nem töltött önkéntes esetében a tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
c) tanítási napon a napi két órát.
d) tanítási napon kívül a napi három órát.
A 18 éves kor alatt önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani;
A közösségi szolgálat dokumentálása:
A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, valamint, hogy milyen élményekkel gazdagodott a munkavégzés során.

• Térbeli korlátozás:
A közösségi szolgálat az iskola székhelyén vagy a tanulók lakókörnyezetében, legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül végezhető.

A tanulók maguk választhatják ki az iskolánk által felajánlott lehetőségek közül, hogy milyen tevékenységet akarnak végezni. Arra is lehetőség van, hogy a diákok „hozzanak” fogadó intézményeket, de ebben az esetben meg kell szerezniük az iskolavezetés jóváhagyását.

  • Információk fogadó intézményekről
    Az iskola és a fogadó intézmény együttműködéséről megállapodást kell kötni.

Jelen pillanatban intézményünknek az alábbi szervezetekkel van együttműködési megállapodása, melyek lehetőséget kínálnak nektek az IKSZ letöltésére.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Kunhegyes
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Tomajmonostora
Óvodák (Zádor, Garay, Hajnal, Kossuth) Kunhegyes
Óvoda Tomajmonostora
Iskolák (Kossuth, Dózsa) Kunhegyes
Református Iskola Kunhegyes
Általános Iskola Tiszabura
Általános Iskola Tiszagyenda
Városi Könyvtár Kunhegyes
Ember Mária Könyvtár Abádszalók
Ady Endre Művelődési Ház Tiszaszentimre
Ilosvai Varga István Művelődési Központ Kunhegyes
Művelődési Ház Fegyvernek
Állatmenhely Kunhegyes
Sarepta Idősek Otthona Kunhegyes
Sarepta Idősek Otthona Abádszalók
Ápolási Osztály Kunhegyes
Tóparti Otthon Pusztataskony
Bölcsőde Kunhegyes

Várjuk további javaslataitokat, hogy milyen közösségi feladatokat láttok célszerűnek, és melyek azok a tevékenységek, amelyeket szívesen végezhetnétek!

A fontos az, hogy amit találtok, eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak.

A következő momentumok a legfontosabbak:
A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi,
f) polgári és katasztrófavédelmi,
g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az a) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania a tanulót fogadó intézménynek.

Ha az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban bármilyen kérdésed van, keresd az iskolai koordinátort, Csató Lászlóné tanárnőt, valamint a http://kozossegi.ofi.hu/ honlapról is tájékozódhatsz!

Az új információkat itt fogod folyamatosan látni.