A pályázat kötelező fenntartásának terve 2010/2011.

A TÁMOP 3.1.4 pályázat kötelező elemeinek fenntartási terve
2010/2011. tanév

– javaslat-

Három hetet meghaladó projekt:

„Megújuló energiaforrások napjainkban” Alapul Agócs Ferenc „innovációja” szolgál.              Szervezi a természettudományi munkaközösség.

A projekt tervét február elsejéig kell elkészíteni.                        Felelős: Agócs Ferenc

Témahét:

   „A szeszélyes szőke Tisza” Alapul Dienes Edit „innovációja” szolgál.
Ez egyúttal a Nagy László Napok tervezete is.
Szervezi a humán munkaközösség.
Részei:

A témahét konkrét tervét február elsejéig készítjük el.              Felelős: Dósa Lajos

 

Moduláris oktatás

„SIKERES FELNŐTT LESZEK” Alapul Munkácsy Marianna „innovációja” szolgál.
Ez január-februárban nyolc osztályfőnöki órát jelent a 10. A osztályban.
Erről készüljön egy óraterv január elejéig.

 

Jó gyakorlat hasznosítása

 

Szükség lett volna kilencedik osztályban egy hozzáértő tanár által heti egy órában indított „szakkör”. Mivel ezzel az igazgató nem ért egyet, és külön – tanítási idő után tartandó – órákat képzel el, a javaslatom a következő:

1.      A Pásztóról kapott „Jó gyakorlat” anyagának áttanulmányozása minden  egyes szaktanár által.

2.      Minden szaktanár készítsen a jó gyakorlat anyaga, a szakirodalom és a saját ötletei alapján egy részletes óratervet, amelynek célja a „tanulás tanulása” legyen a saját szakterületén illetve tantárgyában. Ezekből az óratervekből összeállítunk egy módszertani dossziét. Ha ez megvan, a vezetőség akkor döntsön a további tennivalókról. Ezt azért javaslom, mert szakmai – módszertani megalapozás nélkül sikeres órák tartására nem számíthatunk. Ismét a formalizmus fog érvényre jutni.

 

IKT –s órák

 Szerintem az IKT-s óráknak a rendes, napi munkánkban, órarend szerint kell megvalósulniuk. A tanítás utáni tervezésnek egyrészt nem látom értelmét, másrészt a lehetőségét. Amíg a feltételeket nem biztosítjuk (Internet használata minden teremben, projektorok felszerelése, laptopok csatlakoztatásának biztosítása vagy számítógépek felszerelése az osztálytermekben, elméleti – gyakorlati ismeretek megszerzése, az erről való meggyőződés, stb.) addig IKT-ról csak beszélni lehet, alkalmazni nem.

 

Kunhegyes, 2010. december 6.                        Dósa Lajos

hum.munk.vez.