továbbtanulás

Hogyan tovább nyolcadikosok?

 Sok a kérdőjel, a bizonytalanság. Halljuk a híreket, hogy változások lesznek a közoktatásban.

 Szerencsére kis városunkban látványos változásokat, megújulásokat élünk meg a helyi középiskolában.

 A külső megújulásunk két éves ütemben zajlott. A szakiskola A és B épülete kapott szigetelő burkolatot, új nyílászárókat. Teljesen megújult a fűtési, víz- és világítási rendszer. A Gimnázium épülete új, beépíthető tetőszerkezettel bővült, lift segíti a mozgáskorlátozottak közlekedését. Nyílászárók cseréje, és külső szigetelő burkolás valósult meg. A második ütem 2012 nyarán fejeződött be a gimnázium épületének fűtési, víz- és világítási rendszerének felújításával, új eszközök beszerzésével. Újra működik az iskolarádió.

A külső megújulás mellett a belső megújulásról sem felejtkeztünk el. Az iskolavezetés a pedagógusokkal közösen gondolkodott és gondolkodik az iskola jövőjének biztosításában. Ezért csatlakoztunk a Támop és Tiop pályázathoz, melyben a kompetenciaalapú oktatás bevezetését, valamint az oktatásban az informatikai eszközök alkalmazásának bevezetését vállaltuk.

 Kunhegyes városa mindig nagy hangsúlyt fektetett a gyermekek színvonalas oktatására-nevelésére. A szakiskolai képzés közel 90 éves múltra tekint vissza, a helyi gimnáziumban 1962 óta van érettségit adó képzés, először gimnáziumi, majd 1978-tól szakközépiskolai oktatás keretében. 2003 óta a szakiskolával összevontan, 2007 óta megyei fenntartó alatt működik a helyi középiskola.

 Iskolánk felkészülten várja a nyolcadikosok jelentkezését három képzési típusban.

 1. Gimnáziumi képzés. A gimnáziumot azoknak ajánljuk, akik nyitottak és érdeklődők, de még nincs kialakult elképzelésük, milyen pályát szeretnének választani. Elsődleges céljuk az érettségi megszerzése, majd felsőfokú tanulmányok folytatása, ám ha nem egyetemen vagy főiskolán kívánnak továbbtanulni, bármely közép és felsőfokú szakmai képzésre jelentkezhetnek, akár az iskolánk által kínált szakmákban is.

A gimnáziumi oktatás középszintű (illetve egyéni választás alapján emelt szintű) érettségivel  zárul. Ebben az iskolatípusban a négy év alatt 10 műveltségterülettel ismerkednek meg a tanulók, például: társadalomtudományok, természettudományok, informatika, művészetek, két idegen nyelv. Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulhatnak a felsőoktatásban, érettségire épülő szakképzésben vagy alapfokú szakképzésben is.

 A felnőttek számára ajánljuk ESTI tagozatunkat, ahol beszámítva eddigi tanulmányaikat, akár 3 év alatt szerezhetnek érettségi bizonyítványt a jelentkezők. Szülő és gyermek akár együtt, egymást segítve juthat el az érettségiig.

 

2. Szakközépiskolai képzés. A szakközépiskolai képzés első négy éve szintén érettségi vizsgára készít fel. Az itt tanulók a gimnáziumi képzéshez hasonló közismereti oktatásban részesülnek, de ezen kívül szakmacsoportos alapozáson is részt vesznek. A mi iskolánkban informatika, közgazdaság és oktatás szakmacsoportban orientálódhatnak tanulóink, mely ismeretek a későbbi tanulmányaikban nagyon jó indulási alapot jelentenek a szakirányú továbbtanulásban.

A tanulmányokat záró érettségi még nem ad szakmát, ugyanaz az érettségi vizsga, mint a gimnáziumban!

Az érettségit követően szakközépiskolai tanulóink ugyanúgy választhatják a felsőfokú továbbtanulást, mint a gimnazisták, viszont a középszintű szakmai képzésbe az alapozó oktatásban szerzett előismereteik miatt könnyebben bekapcsolódhatnak.

 Ha iskolánkat választják, az alábbi érettségire épülő szakmákat kínáljuk:

  • informatika szakmacsoportban informatikai műszerész (13-14. évfolyam) szakmát,

  • közgazdaság szakmacsoportban vállalkozási ügyintéző (13. évfolyam) szakmát,

  • 2012-2013-as tanévtől az oktatás szakmacsoportban 13. évfolyamon (1 éves képzésben) a sportedző és a fittness-wellness asszisztens szakmákat.

 Ma már nem lehet az érettségivel együtt szakmai bizonyítványt is szerezni, mint a szülők idejében!

 Az érettségi komoly kihívás. A beiskolázás során az érettségi tárgyakból kiváltképpen jó alapokkal kell rendelkezni, ezért mi a felvételi eljárásban főként ezen tárgyak 7. és 8.-os eredményeit vesszük figyelembe, a készségtárgyak kevésbé befolyásolják a rangsort.

A kettes eredmény nem elégséges a gimnáziumba és a szakközépiskolába!!! A törvényi változásokkal várható a felvételi és érettségi követelmények szigorítása is, ezért akik eredménye a közismereti tárgyakból gyengébb, inkább a szakiskolai képzés iránt érdeklődjenek. Akik viszont érettségizni szeretnének, választhatják mindkét képzési formát.

 A tanórákon kívül diákjainkat sok lehetőség várja: különböző diákprogramok, sportversenyek és edzések, kirándulások, pályázatok. Többek között iskolánk részt vett hazai és nemzetközi pályázatokban, diákjaink eljuthattak Olaszországba, németországi és nagyváradi iskolákba, ismeretséget és barátságokat köthettek az ottani diákokkal.

A sportszerető tanulók eddig is szívesen választották iskolánkat, hiszen itt mindenki megtalálhatta a neki tetsző sportágat. Kiemelkedő sportágainkban, mint például a röplabda és a torna, megyei és országos sportsikereket érhettek el. A Diákolimpiai országos helyezések a főiskolai továbbtanulásnál is többletpontot jelentenek.

 

3. A szakiskolai képzésben a tanulókat a szakmai vizsga letételére, szakmai bizonyítvány megszerzésére készítjük fel piacképes szakképesítésekben. A választható szakképesítések köre a munkaerő-piac és a jelentkezők igényeinek megfelelően évről évre változik.

A következő tanítási évben a nyolcadik osztályt végzettek számára 9. évfolyamon a következő szakmacsoportokban indítottunk általános képzést: gépészet, elektrotechnika-elektronika, építészet, faipar, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás- idegenforgalom, mezőgazdaság, és élelmiszeripar. Ez a képzés a szakmai alapozó oktatást és pályaorientációt is magába foglalja. Az ide jelentkező tanulók két év után 11.-es szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, 2 éves szakmai képzés keretében szerezhetnek szakképesítést valamely szakmából.

 A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy kilencedik évfolyamon előrehozott, három éves képzési idővel elkezdhettük a cukrász és kőműves szakképesítés oktatását is.

A szakmai képzést elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek.

A szerkezetlakatos, kőműves, épületasztalos, cukrász, pincér, szakács, festő, mázoló és tapétázó, növénytermesztési gépüzemeltető gépkarbantartó szakképesítések gyakorlatának oktatását iskolai képzés keretében oldjuk meg. Ezen szakmák gyakorlati oktatására jól felszerelt tanműhelyek, tankonyhák, tancukrász műhely és mezőgazdasági tanterület áll rendelkezésünkre.

A húsipari termékgyártó, illetve az élelmiszer- és vegyi áru eladó szakmát tanulók gyakorlati képzése külső gyakorlati helyeken a céggel kötött tanulószerződés keretében folyik. A húsosok gyakorlati képzését a Nagykun-Hús Kft., az eladókét a környező településeken és Kunhegyesen működő élelmiszer és vegyi áru üzletek vállalták fel és végzik sikeresen.

Az elméleti és gyakorlati képzés színvonalát mutatja az a tény, hogy tanulóink az országos szakmai versenyeken minden évben mindegyik szakmánkban megmérettetik magukat és megyei, régiós és országos szinten is megállják a helyüket, jó eredményeket érnek el.

Minden segítséget igyekszünk megadni tanulóink számára, hogy eljussanak a szakmai vizsgáig és piacképes, a belföldi és külföldi munkaerőpiac igényeinek is megfelelő szakképesítést szerezzenek, ennek következtében sikerült elérnünk, hogy az utóbbi három évben a szakmai vizsga követelményeit minden vizsgát megkezdő diák sikeresen teljesítette. A szakiskolai férőhelyek száma bizonyos szakképesítéseknél korlátozott, több szakmában is jellemző a túljelentkezés. A beiskolázásnál a rangsort és a felvétel sorrendjét az általános iskolából hozott eredmények meghatározzák.

 A csökkenő gyereklétszám ellenére még mindig közel 700 tanuló jár iskolánkba. Fel vagyunk készülve a törvényi változásokra és az annak megfelelő működésre. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a megújult, megszépült épületekben minél több ismerettel és élménnyel gazdagodjanak a hozzánk járó gyerekek. Iskolánk mottójának Szentgyörgyi Albert szavait választottunk Pedagógiai Programunkban, és mindennapjainkat e szerint próbáljuk szervezni és élni:

 „Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

 Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Érdeklődjenek, keressenek bennünket bizalommal!