Szakgimnázium

A szakgimnázium 9-12. évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött – a Nemzeti alaptantervre épülő kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint
INFORMATIKA SZAKÁGAZATBAN (302) és KÖZGAZDASÁG SZAKÁGAZATBAN (303)

A képzés felkészít középszintű és emelt szintű érettségire.
9.-10. évfolyamon kompetencia alapú közismereti oktatás
matematika, magyar nyelv és irodalom, informatika kompetenciaterületeken.
Szakágazati alapozó oktatás 9-10. évfolyamon heti 5 órában, 11-12. évfolyamon heti 8 órában, mely jó alapokat jelent a szakirányú továbbtanuláshoz.

Helyi tantervünkben a szakágazatnak megfelelően a képzés csoportbontásban zajlik. Tanulóinknak kötelező a közismereti tantárgyakon kívül a szakágazati alapozó tárgyból is érettségi vizsgát tenni (5 kötelező érettségi vizsgatárgy). A sikeres érettségi vizsga részszakképesítést ad.
A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követően továbbtanul-e a szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő évfolyamán, melyben beszámítva a 9-12. évfolyam tanulmányait a képzés 1 éves.

Tanulmányaikkal jó alapot szereznek a szakágazat bármely szakmájának szakképzési évfolyamain való továbbtanulásra, de az itt megszerzett érettségi bármely felsőfokú vagy középfokú intézményben jogosít továbbtanulásra. A szakgimnáziumban egy idegen nyelv a kötelező, mely a jelentkező előtanulmányai alapján lehet angol vagy német.

További lehetőségek:
ECDL vizsgára
felkészítés és vizsgáztatás.
11-12. évfolyamon fakultációk keretében felkészítés közép és emelt szintű érettségire.

BEISKOLÁZÁSI TAGOZATKÓDOK:

INFORMATIKA SZAKÁGAZAT (302)

A képzés tartalma a 9-12. évfolyamon:
Műszaki pályák világa; Anyag- és eszközismeret
Műszaki ábrázolás és képfeldolgozás; Kép és hangfeldolgozás
Számítógép programozás; Adatbáziskezelés
Szövegszerkesztés; Táblázatkezelés
Hálózati ismeretek

Érettségi után megszerezhető szakma:
Informatikai rendszergazda

KÖZGAZDASÁG SZAKÁGAZAT (303)

A képzés tartalma a 9-12. évfolyamon:
Gazdasági ismeretek; Háztartás gazdálkodás;
Vállalkozások; Pénzügyi ismeretek
Üzleti gazdaságtan; Közgazdaságtan

Érettségi utáni megszerezhető szakma:
Vállalkozási és bérügyintéző