Gimnáziumi képzés

Gimnáziumi képzésünket azon diákoknak ajánljuk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük, milyen pályát szeretnének választani, de elsődleges céljuk az érettségi megszerzése, majd felsőfokú tanulmányok folytatása. Azok, akik nem egyetemen vagy főiskolán kívánnak továbbtanulni, bármely szakmai képzésre jelentkezhetnek, akár az iskolánk által kínált szakmákban is.

BEISKOLÁZÁSI TAGOZATKÓD: (301)

A képzés felkészít középszintű és emelt szintű érettségire.

9.-10. évfolyamon kompetencia alapú közismereti oktatás matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint informatika kompetenciaterületeken.

Kötelező és választható idegen nyelv: angol, német

ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás.

11-12. évfolyamon felkészítés közép és emelt szintű érettségire.

Iskolánkban a 9-10. osztályos általános felkészítő szakasz után 11. évfolyamon választhatnak a diákok heti 2 órában emelt, illetve középszintű érettségire felkészítő fakultációs foglalkozásainkból, amely során érdeklődésüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően, célirányosan folytathatják tanulmányaikat. Iskolánk helyi tantervében az alábbi tantárgyakat kínáljuk fakultációként: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol, német, informatika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés.

Gimnáziumi képzésünkben angol vagy német nyelv választható első és második idegen nyelvként.

A sport kiemelt szerepet tölt be a diákok életében. A T.E.I.S. csapat diákjai szerveznek szabadidős rendezvényeket, sportnapokat diáktársaiknak, ezzel is új hagyományt teremtettünk iskolánkban.