kombinatorika

Gyakorló feladatok:
1. Egy 20 fős csoportban 5 különböző ajándékot osztanak ki.
a. Hányféleképpen tehetik meg, ha egy ember max. egy ajándékot kaphat?
b. Mennyi a lehetőségek száma, ha a társaságban 8 nő van, közülük 2 kap ajándékot és egy ember csak egy ajándékot kaphat?

2. A magyar kártyában 32 lap van, közöttük 4 király. Kiválasztunk tetszőlegesen 5 lapot. A sorrend nem számít.
a. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?
b. Hányféleképpen fordulhat elő, hogy csak egy király van az 5 lap között?
c. Hányféleképpen fordulhat elő, hogy nincs a lapok között király?
d. Hányféleképpen fordulhat elő, hogy van király (valamennyi.) a lapok között?
e. Hányféleképpen fordulhat elő, hogy a piros király a lapok között van?

3. Feldobunk egy szabályos kockát 10-szer, és a kapott számokat leírjuk.
a. Hányféle tízjegyű szám jöhet ki?
b. Hány olyan tízjegyű szám lehet, amelyben pontosan 4 darab 1-es van?

4. Bontsd fel a zárójelet!(3+2b)4=

5. Hányféleképpen ülhet 10 ember egy padon?
a. Hányféleképpen ülhet a 10 ember egy kör alakú asztal körül?
b. Hány eset lehet, ha 5 házaspárról van szó, és egymás mellett ül férj és feleség a padon?

6. Egy versmondó versenyen 6 lány és 4 fiú indul.
a. Hányféleképpen alakulhat az első három helyezés?
b. Hány esetben lehet az első helyezett fiú?

7. Maximálisan hány ismeretség lehet egy 8 tagú társaságban? (gráf)

8. Egy kiránduláson három osztályból jöttek tanulók. Néhányukat megkérdezték hány osztálytársuk van itt a kiránduláson. 8-an válaszoltak 5-öt, ketten 4-et mondtak. Hányan nem válaszoltak, és összesen hány tanuló volt a kiránduláson? (Gráf)