Német tanfolyam!

Felnőttképzés

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

A Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumába történő beiratkozás helyszínei, időpontjai:

 

Gimnáziumi képzésre történő beiratkozás helye, ideje:

Gimnáziumi épület (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32.) földszint, kijelölt tanterem

2020. június 22. (hétfő) 8-15 óráig:

 • 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (3301-es tagozatkód)

 

A szakképző iskolai képzésekre történő beiratkozás helye, időpontjai:

Szakképző iskola „A” épület (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17.)

2020 június 23. (kedd) 8-15 óráig:

 • hegesztő (3305-ös tagozatkód)
 • hentes és húskészítmény készítő (3306-os tagozatkód)
 • festő, mázoló és tapétázó (3308-as tagozatkód)
 • kőműves (3309-es tagozatkód)
 • asztalos (3311-es tagozatkód) 

2020 június 24. (szerda) 8-15 óráig:

 • kereskedelmi értékesítő (3312-es tagozatkód) 
 • cukrász (3313-as tagozatkód) 
 • pincér (vendégtéri szakember) (3314-es tagozatkód) 
 • szakács (3315-ös tagozatkód) 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • általános iskolai bizonyítvány, oktatási azonosító
 • személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcímkártya
 • gondviselő neve, elérhetősége (telefonszám, email cím)
 • diákigazolvány igényléshez szükséges Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap
 • az oktatás-neveléshez kapcsolódó bármilyen szakértői bizottsági vélemény (SNI, BTMN), vagy tartós betegség igazolása

Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal lakóhely szerint illetékes járási hivatala kormányablak osztályán lehet igényelni a születési anyakönyvi kivonat vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya bemutatásával. Az ott elkészített NEK-adatlapot kell leadni a beiratkozáskor a diákigazolvány igényléséhez. A diákigazolvány ingyenes.

(tovább…)

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma rendkívüli felvételi eljárást hirdet meg a 2020/2021-es tanévre.

A rendkívüli felvételi eljárás keretében várunk minden olyan tanulót, aki

 • az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy
 • felvételt nyert ugyan egy középiskolába, de szeretné megváltoztatni az iskolaválasztási döntését és a mi iskolánk valamelyik tanulmányi területén szeretne tovább tanulni.

A rendkívüli felvételi eljárás időszaka 2020. május 11-től 2020. augusztus 31-ig tart. Ebben az időszakban mindenki egyénileg, közvetlenül az iskolánkba való jelentkezéssel, kérheti a felvételét tagintézményünknek azokra – az alábbi táblázatokban felsorolt – tanulmányi területeire, amelyeken az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyeink a 2020/2021-es tanévre.

 

Gimnáziumi képzés

(4 évfolyamos, általános tantervű)

Kód A tanulmányi terület megnevezése A rendkívüli felvételi eljárás keretében még felvehető létszám
3301 Gimnáziumi képzés (4 évfolyamos, általános tantervű, pénzügyi, illetve katonai orientációval) 14

 

Szakképző iskola

3 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód A tanulmányi területen oktatott szakma azonosító száma és megnevezése A rendkívüli felvételi eljárás keretében még felvehető létszám Ágazat
3304 4 0732 10 03
Épület- és szerkezetlakatos
11 Gépészet
3305 4 0715 10 08
Hegesztő
11 Gépészet
3306 4 0721 05 08
Hentes és húskészítmény készítő
11 Élelmiszeripar
3308 4 0732 06 05
Festő, mázoló, tapétázó
12 Építőipar
3309 4 0732 06 08
Kőműves
9 Építőipar
3311 4 0722 08 01
Asztalos
13 Fa- és bútoripar
3312 4 0416 13 02
Kereskedelmi értékesítő
13 Kereskedelem
3313 4 1013 23 01
Cukrász
8 Turizmus-vendéglátás
3314 4 1013 23 04
Pincér-vendégtéri szakember
8 Turizmus-vendéglátás
3315 4 1013 23 05
Szakács
8 Turizmus-vendéglátás

A rendkívüli felvételi eljárás során az innen letölthető új jelentkezési lapon lehet jelentkezni az iskolánkba: Jelentkezési lap! Egy jelentkezési lapra több tanulmányi terület kódja is beírható.

A jelentkezési lapot, kérjük, vagy postai úton szíveskedjenek megküldeni a Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 15-17. címre, vagy elektronikus úton az e-mail címre.

A beérkező jelentkezések elbírálását követően határozatban értesítjük tanulóinkat a rendkívüli felvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezésük tárgyában meghozott döntésünkről.

Bármilyen további kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre e-mail elérhetőségünkön vagy az 59/530-178-as telefonszámon.

Kunhegyes, 2020. május 11.

Metzinger Ferenc

Igazgató

Kedves végzős tanulók!

A szakmai vizsgákkal kapcsolatos információk az alábbi táblázatban láthatók.
Kérjük a megjelölt időpontok pontos betartását!
Mindenkinek eredményes vizsgát kívánunk!